IT Parathed 2017-05-30T10:01:07+00:00

IT Parathed

Hvordan fungerer din nuværende IT-strategi og infrastruktur? Er IT-afdelingen i stand til, at møde de krav og forventninger som organisationen har til den daglige drift i dag?  Hvordan opleves IT afdelingens assistance i forbindelse med nye strategiske tiltag?

Tilgangen til opgaven vil være operationel, praktisk og baserer sig på korte og præcise spørgsmål til key stake holders i organisationen. Tilsvarende vil der også blive stillet samme spørgsmål til IT-afdelingen. Formålet er at sikre, at der er afstemte forventninger om hvad der leveres i dag og hvad der skal leveres i fremtiden. Det er tit en fordel, at det er en ekstern part der stiller spørgsmålene og samler konklusionerne. Står man overfor overvejelsen om ”alt skal lægges i cloud’en”, er det væsentlig at have gennemtænkt hvad det er man gerne vil opnå og hvorfor. Dette skal ikke kun tage udgangspunkt i et traditionelt IT-refresh projekt. Det er mere og mere vigtigt at den øvrige organisation forstår hvilke nye muligheder en infrastruktur-platform kan levere (bedre performance, højere oppetid, hurtigere idriftsættelse af nye applikationer osv.)

Det er også vigtigt at få belyst og forstå, hvis der er steder i organisationen hvor man ikke føler man får leveret det man forventede. Kunne det skyldes interne beslutningsprocesser og procedurer, skal det belyses da disse også kan være en ”hæmsko” for services i clouden. Teknologi er ikke bedre end måden hvorpå IT anvendes i dag og de forretningsgange, beslutningsprocesser der lægger til grund for dette.

Kontaktinformationer

Enovate
CVR: 38116436

Skovbrynet 6,
2690 Karlslunde

Tlf: +45 3114 4115
E-mail: rt@enovate.dk

Kontakt os